گرافیتی و اعتماد ملی

این مقاله  یک هفته پیش به لطف نویسنده اش جناب آقای اسماعیل نیا برای سایت کلاه استودیو ارسال شد….. جای خوشحالی است که افرادی در رسانه های رسمی به شایستگی به این هنر و جایگاه دیوار در  زندگی شهری  توجه نشان می دهند و امید است از این دست اتفاقات و مقالات بیشتر  و بیشتر به چشم بخورد

برای دانلود فایل کلیک کنید