اسگر جارن

ترجمه و گردآوري :کارن رشاد

اسگر جارن (يارن)

نقاش

ملیت : دانمارک

متولد: 1914

اسگر الف یورگنسن – نقاش , مجسمه ساز ,نویسنده و متخصص سرامیک – به تاریخ 3 مارس 1914 در “ویرم “, جاتلند در دانمارک متولد شد. وی نقاشی را از 1932 آغاز و از سال 1945 کار های خود را با نام اسگر جارن امضا کرده است. جارن در 1936 به پاریس نقل مکان کرد تا نزد” له گر ” و بعد از آن ” له کوربوزیه ” مشغول به تحصیل هنر شود. در این دوره او بیش از هر کس تحت تاثیر “میرو ” و ” پل کله ” قرار داشت . در زمان جنگ جهانی دوم اسگر به دانمارک, که آن روز ها در اشغال آلمان ها بود بازگشته , اقدام به انتشار نشریه ای مخفی کرد. او همچنین برای نشریه ” هلستن [1]” مطلب می نوشت.در طول مدت زندگی اش در دانمارک پرده هایی تصویر کرد که نمایانگر تاثیرات جیمز انسر , واسیلی کاندینسکی , پل کله و خوان میرو بر او هستند.

در گیرو دار زندگی در شرایط دشوار فرهنگی – اجتماعی در دانمارک اشغال شده , جارن مصمم شد که آنچه می خواهد را در بیرون مرزهای وطنش جستجو کند و در همین سفر ها بود که با ” اپل ” و ” کانستانت ” آشنا شد. جارن در تابستان 1946 به لپلند سوئد سفر کرد , پاییز همان سال در پاریس با کانستانت آشنا شد و 6 ماه نیز در ” جربا”,تونس اقامت داشت (1947-1948) او در سال 1948 اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری ” بره تو ” بر پا کرد.

Asger Jorn

در گیرو دار زندگی در شرایط دشوار فرهنگی – اجتماعی در دانمارک اشغال شده , جارن مصمم شد که آنچه می خواهد را در بیرون مرزهای وطنش جستجو کند و در همین سفر ها بود که با ” اپل ” و ” کانستانت ” آشنا شد. جارن در تابستان 1946 به لپلند سوئد سفر کرد , پاییز همان سال در پاریس با کانستانت آشنا شد و 6 ماه نیز در ” جربا”,تونس اقامت داشت (1947-1948) او در سال 1948 اولین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری ” بره تو ” بر پا کرد.

Asger_jorn

نقاشی های دهه پنجاه اسگر جارن با همان استحکام ساختاری که در کار های پیشین وی دیده می شود خلق شده اند با این تفاوت که جابجایی اندکی در عناصر آثار وی مشاهده می شود: در این تصاویر بازنمایانه صورت ها به شکلی نا مطمئن از لکه های برجسته رنگ شکل گرفته اند که با نوعی جسارت و شور درونی بر بوم پاشیده شده اند. از 1960 شیوه گرافیکی جارن در استفاده از برش ها و پارگی و ایجاد حس خشونت و اضطراب به گونه ای شد که برای مثال چشم در میانه رنگ ها و لکه ها و در گوشه خطوط ناگا ه با چهره ای از یک انسان – دیو مواجه می شد که غضبناک یا در خلسه , گونه ای خشم و آزردگی را نمودار می ساخت . این توصیف را می توان در باره کار های غیر فیگوراتیو جارن نیز صادق دانست و از این نظر می توان جارن و “اپل ” را در ردیف یکدیگر در نظر آورد , در حالی که آثار جارن بیانگر آشفتگی و وحشت بیشتری هستند. این جسارت درباره چهره هایش که بیانگر نوعی حس رنج و درد هستند کمتر به چشم می خورد , علی رغم اینکه در آن هانیز به نوعی با فضای گروتسک مواجه هستیم. در حقیقت شیوه بیان شخصی جارن به سادگی رفیق آلمانی اش ( اپل) نیست . آثار او در رنگ گذاری پخته تر و در جمع غیر معمول تر و جسورانه تر پرداخته شده اند.

منابع

منابع اينترنتي :

http://www.cobraart.com/Cobra_Asger_Jorn.html

http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_bio_69.html

Photos:

1- Kolahstudio.com Image Archieve | 2- http://www.tobeart.com | 3- http://www.notbored.org

کتاب :

1- A Dictionary of expressionism |French author : Joseph-Emile Muller English translation : Eyre Methuen | London 1973 Pub.METHUEN LTD