سوسیالیسم‌ در تهران

کسانی که بین سال های ۱۳۶۴تا۱۳۷۲ به موزه هنر های معاصر رفته باشند حتمی  در سمت چپ در اصلی موزه  مجسمه ای بزرگ را به یاد دارند.چرا آن را جابجا کرده به جایی بردند که چندان دیده نشود؟
به عقیده برخی مسئولین و مراجع، این مجسمه تحریک آمیز بود .از طرفی بر کسی پوشیده نیست که مجسمه فوق یک اثر سوسیالیستی  و گویای هارمونی منصوب  زندگی دهقانان  است  که می تواند همچون تبخالی بر لب پینه بسته تهران باعث دردسر گردد.

farmermanandWomanمجسمه زن و مرد کشاورز / کشت و صنعت، اثر داریوش صنیع زاده  است . انها که این مجسمه را  ندیده اند بد نیست داستان ان را بشنوند  .این مجسمه  که در دوران پهلوی در مقابل وزارت کشاورزی واقع در بلوار کشاورز نصب شده بود، بعد از پیروزی انقلاب به سه علت  مورد غضب برخی از تندروهای مذهبی قرار گرفت
– سر  زن بدون روسریاست
– ساق پای زن  برهنه است   و از پشت دامن فرم پا پیداست که بی شک منجر به تحریک امت بوده و موجبات گناه را فراهم می‌آورد
-مجسمه به قشر زحمت کش ارجاع داشته و با   سوسیالیسم و کمونیسم ارتباط دارد چرا که از هارمونی انسان و طبیعت سخن به میان می آورد  و ياد اور آرمان های اشتراکی و کار بر زمین در تقابل با کار پشت ماشین های کارخانجات است.

farmerManand Woman_sanizadeh
مدتی به دستور یکی از مقامات شهری و به توصیه برخی علمای قم  روی مجسمه را پارچه برزنتی کشیدندو کسانی که مجسمه را در آن محل به یاد نداشتند ، مدت ها سر در گم بودند که این شی عظیم زیر برزنت جلوی وزارت کشاورزی چیست ؟ مدتی بعد برزنت را برداشتند و با برزنت روی سر زن کشاورز را که برهنه (!) بود و مشغول آبیاری گیاهی نمادین , محجبه کردند، یعنی لچکی روی سرش انداخته و پای زن را که لخت بود نیز  شلواری از جنس همان برزنت پوشاندند. اما این کارها چنان با بد سلیقگی انجام شد که بینندگان تصور می کردند سر و پای زن کشاورز را گل مالی کرده اند
به این ترتیب مجسمه بکلی از ریخت افتاد و مورد تمسخر مردم قرار گرفت به طوری که تا مدتها سوژه مردم و مطبوعات بود. مبتکران لابد تصور نمی کردند چنین کاری با یک مجسمه فلزی چنین منجر به  مضحکه خواهد شد
ناچار تصمیم بر آن شد  تا مجسمه  را از جلو وزارت کشاورزی برداشته و به جنب موزه هنرهای معاصر منتقل گردانند. این کار انجام شد ولی باز یکی از کارشناسان هنری با تکیه  بر فساد آمیز بودن این مجسمه،  دستور داد آن را جایی پنهان کرده و رسیدگی به آن را متوقف سازند . بدین ترتیب مجسمه را  طبق دستور از نزدیک در موزه هنرهای معاصر برداشته و به انتهای باغ مجسمه موزه هنر های معاصر منتقل کرده اند تا مردم ان را نبینند . با این اوصاف این اثر هنری  به تصمیم کارشناسان از دید هها پنهان شد تا جلوی فساد و گناه در سطح جامعه گرفته شود. با  انهدام یک مجسمه در ستایش جنسیت، زایش و نیروی انسانی.

 این مجسمه پیش تر در بلوار کشاورز از یک هارمونی آرمانی سخن می گفت  و نقشی  شهری- آرمانی بر عهده داشت. مجسمه کشت و صنعت در بلوار کشاورز تقاطع کارگر .

coomunismintehran