ادوارد مايبريج

ترجمه: ساناز محدثي

« ادوارد مای بیریج» ( 1830-1904 ) ، عکاس برجسته و منحصر به فرد انگلیسی مقیم آمریکا، با عکس برداری از حرکات نامحسوس انسان و حیوان به شهرت جهانی رسید . « مای بیریج» که در سال 1872 از سوی « للند استن فورد» ، بارون راه آهن، به خدمت گرفته شد، به استفاده از هنر عکسبرداری ثابت کرد که در هنگام چهار نعل تاختن اسب, لحظه ای وجود دارد که هر چهار سم ( نعل) اسب به طور هم زمان از زمین کنده می شوند. او در شغل بعدی اش در دانشگاه « پنسیلوانیا» به خلق عکس هایی پرداخت که حرکات متوالی در کسرهای ثانیه را به تصویر می کشیدند.

Edward Muybridge

کار های مایبریج نمایانگر عکس های ارزشمندی از حرکات انسان و حیوان است که بین سالهای 1884 و1887 در دانشگاه « پنسیلوانیا» گرفنه است . به مدت صد سال تاریخ دانان این عکس ها را بررسی بدن از لحاظ حرکت قلمداد کردند. با این حال مجموعه نمونه کارهای « مای بیریج» در موزه تعابیر پیچیده تری را القا می کند. این نمونه کارها که پیش از این هرگز به معرض نمایش گذاشته نشده اند ، اخیرا دوباره کشف شده و برای نخستین بار به نمایش در آمده اند.

Edward Muybridge

اگرچه « ادوارد مای بیریج»در وهله اول خود را یک هنرمند می دانست، با این حال در پروژه خود در دانشگاه « پنسیلوانیا» فضایی از یک تحقیق علمی را ترویج داد. این پروژه در سال 1887 با نام « حرکات حیوان» به چاپ رسید . 781 عکس چاپی تکمیل شده ، کاملا علمی به نظر می رسیدند و در طول تاریخ بیشتر بینندگان این تصاویر را به عنوان مطالعات علمی معتبر در زمینه حرکت پذیرفته اند. با این وجود کشف دوباره نمونه کارهای « مای بیریج» نشان می دهد که او برای دستیابی به نتایج نهایی آزادانه عکس های حود را اصلاح می کرد. شاید این امر ایده ما را نسبت به عکاسی او تغییر می دهد؟
Leland Stanford