راه حل ابر ریسمان

 

این انیمیشن توسط آیوکه دی وبریس دانشجوی رشته انیمیشن آکادمی سن خوست در هلند ساخته شده.او که در حال حاضر به عنوان طراح انیماتور مشغول به کار است در انیمیشن حاضر زندگی کنونی را به شکلی هنرمندانه  پیش روی بیننده قرار می دهد

The Super Rope Solution – Animated Short from Auke de Vries on Vimeo.