پاپ آرت

ترجمه: ساناز محدثي

پاپ آرت به همراه کوبیسم دو پدیده و دستاورد مهم هنر قرن بیستم هستند و هر دو حاصل اعتراضی به سبک های متداول دوران و اجتماع خود هستند. کوبیست ها بر این بودند که هنرمندان سبک پست امپرسیونیست بسیار پایبند و محدود کار می کنند. از طرفی دیگر پاپ آرت و در حقیقت پایه گذاران این سبک هنری , هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی را بیش از حد جدی و تند در نظر داشتند. هنرمندان پاپ آرت ,هنر شان را به واقعیت های اساسی و محسوس زندگی روزانه و فرهنگ عادی مردم از جمله رادیو, تلویزیون و کتاب ها و نشریات کمیک استریپ نزدیک دانسته ,بیشتر بر لذت بصری و زیبایی و مردم پسند بودن اثر هنری توجه داشتند.
Pop Art work
پاپ آرت در اواسط دهه 50 در انگلیس ظهور یافت, اما در دهه 60 و در نیویورک به اوج خود رسید و همزمان با سبک هنری مینیمالیسم شهرت و محبوبیت جهانی یافت.
Pop Art work
در هنر پاپ آرت روایت ها وموضوعات جدی , حماسی یا فلسفی جای خود را به ماجرا ها و رخداد های زندگی عادی مردم و دنیای تولید انبوه داده است و رسانه ها , اخبار, افراد مشهور و تیپ های مشهور تبلیغاتی غالبا مورد توجه هنرمندان پاپ آرت بوده اند.
Pop Art work
این واژه نخستین بار توسط منتقد انگلیسی لارنس الوویه در مجله آرکیتکچر دایجست 1958 برای تبیین آن دسته از آثار نقاشانی که تحت تاثیر دوران مصرف گرایی پس از جنگ جهانی به خلق آثاری مردمی تر می پرداختند اطلاق شد… )