آدیومیورال

آدریانا رونژوسکاکاتینشکا -نقاش و معمار لهستانی -به تازگی پروژه ای جالب توجه را  به مورد اجرا گذاشته است. او در خیابان های شهربا مردم مصاحبه کرده است . موضوع مصاحبه جمع اوری نقطه نظرات خاص مردم در باره شهر البلگ است که از شهر هایی بود که در جنگ جهانی دوم به طور کلی ویران شده بود. او این اصوات یا به عبارتی نقطه نظرات بیان شده در باره البلگ را جمع آوری و ضیط کرده .

برخی از آن نظرات حتی قابل چاپ نیستند.اما کاتینشکا کار دیگری انجام داده است .او اصوات را در نرم افزار ویرایش صوت  به شکل اسپکتوگرام ( شکل امواج صوتی)  در اورده و آن تصویر را با کمک تیم هنر مندان همکار خود روی دیواری در شهر به  نقاشی کرده است .بنا بر این مردم می توانند صدای البلگ را ببینند .


به علاوه برای اینکه مردم کنجکاو در صورت علاقه بتوانند صدایی که بر دیوار می بینند را بشنوند یه کد دسترسی سریع (کیو-آر کد) برای آن ایجاد شد که رهگذارن علاقه مند بتوانند با گرفتن روبروی آن به فایل صوتی مصاحبه در اینترنت دسترسی پیدا کنند

اینجا می توانید فایل صوتی را بشنوید

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت هنر مند مراجعه نمایید [Artist Website ]