دان تگ

هزینه جنگ – قیمت صلح  عنوان یکی از مشهور ترین مجموعه آثار و نمایشگاه های این هنر مند امریکایی است. دان تگ در سال ۱۹۷۴ در نیواورلیان آمریکا به دنیا آمد . او در سال ۲۰۰۵ مثل خیلی از ساکنین نیو اولیان خانه و زندگی اش را  در اثر طوفان کاترینا از دست داد . جنگ و بلایای طبیعی ایان هنرمند را با بسیاری از واقعیات زندگی آمریکایی آشنا تر کرد و به آنجا انجامید که مجموعه ای آثار اعتراض آمیز از جمله مجموعه آثار زیر را خلق کرد آثاری که با  استفاده از حروف روی دلار ها  عبارات و جملاتی کنایه آمیز و نیش دار را  با بیننده در میان می گذارد  . آثار  عمیق دان تگ در بسیاری از موزه های آمریکا و کلکسیون های هنر جهان نگه داری می شود