بطری سیاه

بطری سیاه – پویا نمایی تجربی – کارن رشاد – سال ۱۳۸۸ – تهران

Black Bottle from KolahStudio on Vimeo.