کتاب الکترونیک : ترانه های کارگری

این کتاب الکترونیکی شامل برگزیده ای از ترانه های کارگری طی یک قرن مبارزه است. ترانه هایی از فیل اوکس-پت سِگِر-جوان بایز-جان لنون-جو هیلز – بینگ کراسبی و … . مضمون این ترانه ها رنج و مبارزه ، عشق به آزادی و دعوت به اتحاد ، همگی فریاد یک طبقه است برخی از این ترانه ها به شهرت جهانی رسیده اند و بعضی با وجود نفوذ بی بدیلشان در فرهنگ قرن اخیر در سایه ی تاریک موسیقی تجاری کمپانی های ستاره سازی مانده اند و کمتر به گوش نسل های بعدی رسیده اند.کتاب ترانه های کارگری ترجمه و گردآوری امین قضایی به نوعی یاد اور نمونه هایی از موسیقی معترضی است که در حقیقت پایه های موسیقی راک و… امروز را تشکیل میدهد با این تفاوت که هدفش نه سرگرمی بلکه آگاهی ست. با کلیک روی تصویر جلد کتاب میتوانید خود کتاب را در فرمت پی دی اف دانلود کنید. همینطور در زیر لیست پخش همه ترانه های موجود در کتاب قابل دسترسی میباشد.

Download the PDF book

دانلود کتاب ترانه های کارگری