هیپ هاپ فراتر از ریتم و ضرب آهنگ

مستند هیپ هاپ -فراتر از ریتم و ضرب آهنگ    از سه زاویه زن ستیزی ، خشونت و همجنسگراهراسیبه نقد و بررسی فرهنگ هیپ هاپ امروز آمریکا می پر دازد . این فیلم محصول سال ۲۰۰۶ میلادی و ساخته بایرون هارت -(مستند ساز- کنش گر اجتماعی و نویسنده)ساخته شده است  . در سال ۲۰۱۳ به کوشش  بهرام نورایی با زیر نویس فارسی و برای عموم علاقه مندان فارسی زبان روی اینترنت قرار گرفت

فیلم به شکل گویای  سعی در باز شناسی آسیب های اجتماعی و الگو های رفتاری و اجتماعی نادرستی  دارد که به گونه ای  سیستماتیک  از بیرون این خرده فرهنگ به آن تزریق شده و توسط  رسانه ها و شرکت های سود جو مورد تبلیغ و بهره برداری قرار می گیرد. دیدن و توجه به پیام این فیلم می تولند مخاطب را در بازشناسی  نکات ومثبت و منفی  این خرده فرهنگ یاری دهد