بِرِیک دانس زیر باران

این ویدیو گروه تورف فینز رو نشون می ده . گروهی هنری که علاوه بر کار خودشون   برای کمک به حوان تر ها همیشه در پی هماهنگ کردن برنامه های جدید و گردهمایی های هیپ هاپی بودند.این هنرمندان بِرِیک دَنس در این ویدیو  نشان می دهند که عشق و شور یک هنر مند شهری حتی زیر باران هم قابل بازداشته شدن نیست  دیدن این ویدیو بسیار آموزنده و الهام بخش خواهد بود