دوقلو ها

اوس گموس یا دوقلو ها لقب دو برادر نقاش ساکن سائو پائلوی برزیل است .این دو برادر در سال 1974 متولد شدند و نام ان دو “اکتاویو ”  و ” گوستاوو ” پاندولفو است

دوقلو ها  در راستای آثار متهورانه شان در سائو پائلو به تدریج شهرت و محبوبیبت جهانی یافتند.آثار دوقلو ها به نقاشی دیواری محدود نمی شود بلکه آثار متعدد نقاشی روی بوم,آثار حجمی وچیدمان  در کارنامه هنری آنها به چشم می خورد.هر دو این دو برادر به عکاسی مستند و مدیریت هنری گروه های هنری خود اشتغال دارندشهرت آن ها به دهه هشتاد باز می گردد که  آنها به تدریج با کار هایشان چهره شهر را تغییر دادند.

پیام و نوع نقاشی آنها در ی سالیان تغییر کرد و به جا افتادگی آثار هنری نزدیک شد .در حال حاضر “دوقلو ها” در موزه های رسمی سان فرانسیسکو , نیویورک ,کوبا ,استرالیا ,توکیو  و کشور های اروپایی و همینطور همه کشور های آمریکای لاتین به چشم می خورد

os Gemeos = دو قلو ها
http://www.newimageartgallery.com/osgemeosmudlarks.html