جادو

جهان شناسی اسطوره ای میترایی که ایده میترای جاویدان -خورشید پیش از خورشید – جهان را در زمینه ای از صورت های فلکی می گرداند.مبتنی بر یک تفسیر جادویی از دنیا است و با طلسم و جادو آمیخته است‌. فهم میترایی طی کردن مراتب عرفانی مختلف بشر را با گذر از سیاره های مختلف نشان داده است که با جادوی غربی نیز در آمیخته. زروان -ایزد زمان- آفرینندهٔ اهورا و اهرمن برای داوری در جنگ بزرگ میان آنان و حاکم مطلق زمان است وعمر عالم را در دست دارد.

سیمون مگوس پایه گذار یکی از نخستین فرقه های شیطان پرستی بود . ما از آموزش‌های واقعیش چیز‌های اندکی می دانیم بنابر این او را از نظرگاه مخالفانش ، مسیحیان ارتودکس، می‌شناسیم که به عنوان جادوگری سیاه از او یاد کرده‌اند. جادوگری که به دستیاری سپاه جهنمی اش  معجزه‌های هولناکی ترتیب می داده است ،از جمله پرواز در هوا . بر طبق روایت مسیحی جادوی سفیدِ پیتر حواری مسیح، بر جادوی سیاهِ سیمون پیروز شد و شیاطین و کسانی که در پرواز او را حمایت کرده بودند نابود شدند و خودش به مرگ در افتاد.

Fall of Simon Magos
افتادن سیمون مگوس، بخشی از لوح توسط گیلبرتوس، کلیسای آتن قرن 12

 دانش فلک شناسی که توسط محققین عرب پایه گذاری شد و در قرن دوازدهم به اروپا رسید‌ه بود، سنت های جادویی را در اروپای سده‌های میانه تقویت کرد .  در این دوران بود که شیطان ها، تحت عنوان ارواح کیهانی ، به دنیای تصویری مسیحیت وارد شدند. و همراه ستاره شناسی جادوی آینده‌نگری مطرح می شود.
تصویر  زیر نشانگر روابط بین صورت های فلکی و اعضای بدن انسان است. اگرچه هزاران رابطه از ستاره شناسی مشتق شده، روح نباتی ونوس ، به عنوان مثال با  رُزها، کبوترهای خاکستری ، عدد هفت و .. پیوند خورده است .

Zodiacal man
مرد فلکی، مینیاتور قرن 16

باور شیطان به اندازه  عمراجتماعات انسانی قدمت دارد. شیاطین  بعضی اوقات ترسناکند اما گاهی با حالتی مضحک تصویر شده اند.  هر چند که شیاطین وجود فیزیکی ندارند اما باید دانست که  واقعییت‌هایی روانی هستند و کسانی این واقعیت‌های روانی را تجربه کرده اند که با نوعی خلسه و از خود بیخودی مواجه گشته‌اند. معمولا در مصرف دارو ها(مخدرات و محرک‌ها) و نوشیدن الکل یا سایر موادی که بند از روح می گشایند.

جادوگران همواره به این که بعضی هنر مندان توانایی دست یابی مستقیم به واقعیت های جهان را دارند، ایمان داشته اند . ورود به ناخود آگاهی که فرای خُردترین وجود فیزیکی قرار دارد . این گونه شناخت از جادو به بیان روانشناسی این گونه است که بسیاری از هنرمندان توانایی این را دارند که تصاویری از عمیق‌ترین سطوح ناخود آگاهی بیاورند.
بعضی جادو‌گر‌ها از دارو‌ها برای خلسه استفاده می‌کرده اند و تصور می شود که در دوران کهن نسبت به دنیای حاضر دارو هایی شامل حشیش ، انهالینیوم و ال اس دی کمتر شناخته شده بوده اند، اما به همین میزان جادوگر‌ها و فالگیر‌های اروپای سده های میانه آن‌ها را تهیه و استفاده می کردند.

کیمیا (شیمی)همواره رابطه نزدیکی با جادو داشته است و جادوگر ها صراحتا از کیمیا به عنوان شاخه ای از جادو یاد کرده اند  و اعلام کرده اند که کیمیاگر که  به دنبال دستیابی به سنگ فیلسوفان استدر همان حال که مواد طبیعی را را به ماده ایده ال مبدل می کند، در تجربه ای معنوی شرکت می کند که که در اصل شخص رهرو را خالص تر و به روحی تکامل یافته مبدل می کند.

Urizen struggling with the waters of materialism | William Blake
یوریزن در آبهای مادیگرایی دست و پا می زند- ویلیام بلیک – از کتاب یوریزن 1794

از روم باستان تا لندن مدرن، از “پروکلس تا ” ییتز ، فلسفهٔ اغلب جادوگران  با دو گانگی در آمیخته است  دوگانه  خوب و بد ، یا روحانیت و مادیت  و بشر را به عنوان یک روح جاویدان که در دنیای جسم به دام افتاده است می بیند. ویلیام بلیک عمیقا با این سنت جادویی وابسته بود به طوری که در نوشته‌های بوهمی سوئدی با این عقیده درگیر شد اما هرگز بر آن چیره نشد. او در تصویر‌سازیهایش از “یوریزن به آنها بیانی شگفت انگیز داده است : در پایه نخست ذات مثالی انسان را به نمایش می گذارد که در آبهای مادی‌گرایی یا اتمهای دموکریتوس و ذرات نور نیوتن دست و پا می زند .

نوشته و ترجمه کارن رشاد ۱۳۸۵

منابع

کتاب:
Magic, The western Tradition – Thames and Hudson