نشان صلح – بخش دوم

ترجمه :کارن رشاد

درنای صلح

در سرزمین آسیا , درنای سفید نماد صلح است. مفهوم اصلی این صلح , درجه ای از آرامش و کامروایی است که در آن هیچ نزاع و ضدیتی وجود ندارد. انگار که جنگی نیست.این نماد ( درنای سفید ) , بعد از فاجعه عظیم ناکازاکی و هیروشیما ,به ویژه در ژاپن از اهمیت بیشتری برخوردار شد.در سال 1995 ” ساداکو ساداکی ” دختر بچه یازده ساله ژاپنی به علت قرارگرفتن در تشعشعات اتمی آمریکا به سرطان خون مبتلا شد و در گذشت .او شنیده بود که اگر هزار درنای سفید کاغذی درست کند می تواند یک آرزوی برآورده شده داشته باشد. ساداکی هزار درنا را دانه به دانه درست کرد و کنار گذاشت و آرزوکرد که بدنی سالم و جهانی آرام داشته باشد!

Sadako Sadaki

ساداکی در کمتر از سالی در گذشت اما داستان او در تمامی دنیا باقی ماند. انجمن ساداکو در ژاپن برای رسانیدن پیام صلح کودکان و به یاد بود “ساداکو ساداکی ” تاسیس شد.

Peace signs

نماد ايمايي صلح

استفاده از این نماد در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا ترویج یافت و چیزی است متفاوت از نماد مذهبی آمرزش کاتولیک . شکل این نماد آشنا که با دوانگشت اشاره و میانی شکل حرف “وی ” انگلیسی ( حرف اول کلمه ویکتوری) را نشان می دهد در نقاشی های دیواری و پوستر ها به نشانه رهایی از دست نیروهای اشغالگر کاربرد یافت . این نماد به خصوص در میان جنبش های صلح طلب جوانان در دهه های 60 و 70 به علامت پیروزی صلح و حقیقت استفاده می شد.

مدیران اجرایی کنگره جهانی همبستگی – آی سی ای – برای اولین سال برگزاری مجمع ,که در جولای 1923 در ” شهر” اسن” آلمان برگزار شد, برنامه ریزی وسیعی به عمل آوردند.
آنان در نظر داشتند که با شناسایی و تعریف ارزش ها و مقاصد اصلی جنبش های تعاونی سراسر دنیا و پیشینه تاریخی این گونه حرکات و به منظور رسمی تر شدن و اتحاد جدی تر این تعاونی ها در راه رسیدن به وفاق جهانی , نظام مالی مناسب , مساوات و صلح جهانی علامت یا نشانی ویژه طراحی کنند.
بنا بر این آنان رنگین کمان صلح را به علامت :

قرمز : نشان شجاعت
نارنجی : نشان امید به امکان رسیدن
زرد : نشان تداوم نبردی است که سبز به پا کرده
سبز : نماد گسترش و استادگی جنبش در راه ایجاد جمعیتی بزرگ تر وتفهیم و رسیدن به اهداف و ارزش های صلح طلبانه .
آبی آسمانی: نشان افق و امید ها و ضرورت آگاهی عمومی از راه آموزش و دستیاری محرومان و ایجاد همبستگی میان محرومان جهان.
آبی تیره : نماد بدبینی و یادآور این که انسان های دارا در جهانی نیازی به اتحاد و مشارکت قلبی در این جنبش نمی بینند.
بنفش : رنگ گرما , دوستی و زیبایی .
پرچم رنگین کمان صلح

Peace signs