مصاحبه ان. واي راک با توري آموس

ترجمه: هانيه مدرسي

آلبوم جديد “توري آموس” از زمان “هتل دختر سرود خوان” اولين كار گروهي او با ديگر هنرمندان است. وي اين آلبوم را در شهر افسانه اي “كورن وال” واقع در انگليس و در اسطبلي 200 ساله كه به يك استوديو تبديل شده بود ضبط كرد.

با وجود اينكه خمير مايه كار هنوز دست نوشته و ساخته خود اوست، اكنون يك باند صدا و نواي پيانوي توري را در يك استوديو و روي يك با هم يكي ميكند، كه اين عمل براي يك اجرا كننده صميمي حركتي دراماتيك است. توري كه هميشه به نظر در پي يافتن چيزي است در اين آلبوم همانند باقي اوقات، پيچيده پرشور، احساسي و عجيب است و اين تنها چيزي است كه تغيير نكرده….

Tori Amos

آلبوم جديد شما نسبت به كارقبلي بيشتر روي ضرب متمركز شده است….

توري: اجازه دادم ريتم بر كارم غلبه كند. كار آساني نبود، زيرا من شيفته كنترل صدا ( بازي با صدايم) هستم، اما فكر كردم اگر بخواهم ريتم (ضرب آهنگ) خوبي داشته باشم، بايد احساسش كنم و با آن درگير شوم. اين اولين آلبومي بود كه به يك نوازنده سازهاي كوبه اي فعال كار را ضبط ميكردم، اولين آلبومي بود كه در آن تقابلي ميان من و ديگر آهنگسازان صورت ميگرفت. معمولاً‌ آوازها (آواها) و نواي پيانو را ضبط ميكردم و باقي دستگاههاي موسيقي در حاشيه كار قرار داشتند.

آيا مخلوطي از آواهايي در آخرين كارتان “بویز فور پیل” شما را تحت تاثير قرار
داده بود؟

توري: شايد اينطور باشد. فقط ميدانستم كه ضرب آهنگهايي را ميخواهم كه خودم به شخصه توليد كرده ام نه ضرب آهنگهاي ديگران را. ميخواستم آنها قسمتي از موسيقي من باشند نه بر عكس.

: چه چيزي باعث شد تا تصميم بگيريد كار را با ديگر آهنگسازها ضبط كنيد؟

توري: سعي داشتم فضايي را ايجاد كنم كه اين تنها از طريق درامز ممكن بود نه با فضايي شلوغ و اضافي بلكه با ضربهاي بجا. نميخواستم اين بار تنها باشم اثر “گرل اند پیانو تینگ” رايك بار به تنهايي انجام داده بودم .اين بار قصد داشتم با ديگران همكاري كنم ميخواستم از نظر شخصيتي و موسيقي رشد كنم و به اين منظور بايد حركتي انجام مي دادم. لازم است تا تجربه كنيد، در غير اينصورت در جهت پيشرفت صحيح گام بر نمي داريد .

: اين آلبوم با كارهاي قبلي شما متفاوت است. فكر ميكنيد هوادارانتان چه عكس العملي خواهند داشت؟

توري: نميتوانم روي آنچه كه شنوندگان از من توقع و يا انتظار دارند تمركز كنم. هر آلبومي
مرحله خاصي را نشان ميدهد و من تنها نميتوانم آن را تكرار كنم، واقعاً‌ نميتوانم.

آلبوم فروم “دچویر گرل هتل” به نظر از كار قبلي تان بهتر مي رسد موقعي كه انگار شادتر و آرام تر بوده ايد؟

: آن اثر با حادثه اي غم انگيز آغاز شد، پس از اينكه كار “بوی فور پیل” را به پايان رساندم، متوجه شدم كه باردارم. اين مساله براي من يك شوك بود و بسيار خوشحال بودم. انتظار ميكشيدم تا مادر شوم، اما بچه را از دست دادم و اين قضيه واقعاً براي من يك تراژدي بود. عميقاً احساس خلا ميكردم چون زندگي را از دست داده بودم. بنابراين شروع به خلق اثري كردم و همه چيز را در آهنگي گنجاندم و سعي كردم اثر ديگري را بسازم.

– متاسفم احساس هم دردي مي كنم!

توري : مساله بغرنجي بود . من از اندوه واهمه اي ندارم. بايد گريه كنيد بايد آنقدر گريه كنيد تا اشكي باقي نماند، تا اندوهتان به شما اجازه تصميم گيري بدهد و شما به عنوان يك انسان رشد كنيد. همه چيز به برخورد شما بستگي دارد. اينكه شما اندوه، فقدان و سوگواريتان را بپذيرد و يا آن را فراموش كنيد. اين اعتقاد من است ونتيجه اش را ديده ام .

پرداختن به اين اثر مرا از روحيه سياهم خلاص كرد. ميتوانم با آن بخندم و از خوشحالي برقصم وبرايم بسيار سودمند بود.

ـ : به نظر ميرسد شما به هر چه كه با اسطوره شناسي يا پيرا روانشناسي مرتبط است، علاقمنديد؟

توري:‌ فكر ميكنم بايد بدانيد كه هستيد و با ديو وجودتان مواجه شويد. به اعماق وجودتان برويد و آن را بيابيد. نميخواهم به جنبه تاريخ خود پشت كنم. واقعيت همواره براي من اهميت به سزايي داشته است.

ـ : لحن موسيقي شما بسيار صميمي است. نميتوانم شما را در حال اجرا در مكانهاي بزرگ تصور كنم.

توري: سالنها و باشگاههاي كوچك را ترجيح ميدهم. نوع آوازهاي من بيشتر با آنجا همخواني دارد. دوست ندارم بلند تر از صداهاي ديگر فرياد بزنم، اما حتي در باشگاهها هم اتفاق افتاده كه مردم ساكت نشوند. 1 يا 2 مرتبه واقعاً نااميد شدم و از اونها خواستم به روي سن بيايند و ميكروفن را از من بگيرند و خودشان بخوانند. اين كار آنها را ساكت كرد. حالا به اين كارم ميخندم، اما وقتي در يك كنسرت چنين چيزي پيش ميآمد واقعاً ‌ناراحت نمي شدم.

ـ آهنگ هاي شما تقريباً شخصي به نظر مي رسند. ‌آيا بازگو كننده زندگي شخصي تان هستند؟

توري: آهنگ ها يم مثل دوستانم هستند. با آنهارابطه خاصي دارم و دلم ميخواهد برخي از آنها را هميشه همراه خود حفظ كنم و با آنها باشم اما بعضي از آنها اينطور نيستند. اونها هم دوستاني هستند،كه نيازي نميبينم كه هميشه با من باشند. آنها ساخته هاي من هستند. اما لازم نيست با من همراه شوند. آنها زندگي خودشان را دارند و بايد آنها را آزاد بگذارم.

اگر بخواهم بگويم دوران سختي را پشت سر گذاشته ام (سقط جنين) اما آهنگ ها با من از دوراني خوش سخن ميگويند. هر آهنگ به خاطر آنچه تجربه كرده ام، جنبه حسي خاصي برايم دارد.مثلا آهنگي مانند “کرول” از حس عصبانيت ام نشات مي گيرد. و”شی ایس یور کوکایین” و “آی آی ای ای ای” از حس ايثار وشكست در من نشات گرفت و ديگر آهنگ هااز اين واقعيت شكل گرفته اند كه من از اين شكست ايده اي تازه براي كار هايم يافته ام .

Tout -Boys for pele-Girl land piano thing-from the choirgirl hotel-Boy For Pele-Cruel-She is your Cocaine-iieee