تجربه عکاسانه ۲۴در ۳۶۰

تجربه عکاسی از نور سالیان سال است که منبع الهام بسیاری از عکاسان و علاقه مندان به عکاسی بوده است . این بار پاتریک روخون با همکاری لابراتوار تایم کد تجربه ای جدید را به  انجام رسانیده اند. عکاسی از نور و مدل با ۲۴ دوربین که  در ۳۶۰ درجه کنار هم قرار گرفته اند .

Artist Website : http://24×360.com