مارک ینکینز

مارک ینکینس متولد ۱۹۷۰ در  ویرجینیای آمریکاست . او  با  انستالیشن های خود به شهرت قابل توجهی رسید .اولین پروژه هنر شهری  که این هنر مند به انجام رساند به سال ۲۰۰۳ در «ریو د ژانیرو»  باز می گردد که وی تعدادی قالب گچی از بدن خود را در خیابان های ریو د ژانیرو نصب کرد.او در سال ۲۰۰۵ با همکاری ساندرا فرناندز از استروکر پراجکت سری از کار های جدید خود را به اجرا در آورد  که متشکل از کودکانی بود که آنها را قالب گیری( با نایلون) کرده و در همه شهری ها نصب می کرد .  مارک ینکینز در ۲۰۰۶ شروع کرد به پوشاندن لباس بر تن قیگور هایش . در مرحله بعد با آنها حالتی واقع گرایانه تر داد و با مو – کفش و گاهی جزییات بیشتری به آنها اقزود

مارک معتقد است که جدال هنر شهری با نیرو های دولتی  نشان این است که مردم باید به خاطر داشته باشند که پیاده رو ها و خیابان ها صحنه مبارزه است .  گویا در نگاه مارک مجسمه های برنزی – گچی و بتونی و آهنی شهر ها  ی امروزی کمتر به  کار می آیند

مارک به گفته خودش خیابان را صحنه ای برای اجرای آثارش می بیند و مردم را بازیگرانی می بیند که در نمایش او شرکت می کنند .خیلی از آثار او توسط مامورین شهری  بر داشته یا منهدم می شوند و مارک همه آن ها را نیز جزیی از نمایش خود می داند


 

 

وب سایت هنر مند