تعاریف در دنیای گرافیتی -قسمت ۱

تعاریفی وجود دارن تو دنیای گرافیتی که باید بهشون توجه کرد. مثل هر تخصص دیگه ای در گرافیتی هم به فرهنگ واژگانی وجود داره که دونستن اونا برای علاقه مندان گرافیتی می تونه کمک خوبی باشه. در زیر به ده تا از این تعارف و کلمات اشاره می کنیم.توجه کنید که سعی شده است اصطلاحاتی که در زبان محاوره ای تهران در بین رایتر ها رایج است  در ترجمه استفاده شود تا خواننده ایرانی با بخشی از کلمات و اصطلاحات گرافیتی کار های ایرانی هم آشنا شود

angels فرشته-انجل
گرافیتی کار مشهور و مورد احترامی که در گذشته و دیگران نام او رو با احترام به خاطر میارن یا روی دیوار می نویسن یا کنار کار هاشون ازش یاد می کنن و گاهی تاریخ تولد و در گذشتش رو هم قید می کنن یا برای یادبودش گرافیتی می کشن


all city همه شهر – آل سیتی
این اصطلاح مربوط به نیویورک می شد که در آن زمان به گرافیتی کاری که همه ۵ خط ترن نیویورک را کار می کرد و به شهرت در تمام شهر می رسید اتلاق می شد . هم اکنون به گرافیتی کار هایی اتلاق می شود که در همه مناطق شهر کار کرده و شناخته شده اند


‌Backjump بک جامپ
بک جامپ رو معمولا روی اتوبوس در حال حرکت یاقطار هایی که در ایستگاه توقف دارند نقاشی می کنن و معمولا یک تروآپ سریع هستند


black book دفتر طراحی -دفتر چرکنویس
بلک بوک یا چرکنویس اصطلاحی است برای دفتر طراحی گرافیتی کار ها .یکی از مهمترین دارایی های هر گرافیتی کار با برنامه و با هدف گرافیتی کار های ماهر دفترشان را همیشه از دسترس پلیس دور نگه می دارند چراکه آثار قبلی و بعدی و دستخطشان را در آن نگاه داری می کنند


bite گاز گرفتن – بایت
وقتی گرافیتی کاری در کار خودش از کار یا عناصر کار گرافیتی کار دیگر استفاده می کند یا آن را کپی می کند به اصطلاح اورا متهم به بایت کردن یا گاز گرفتن می کنند که به نوعی کنایه از یک سگ مزاحم را در خود دارد


bomb  بامب = ترکوندن 
بامبینگ به  فعالیت های ناگهانی و سریعی می گویند که طی آن یک یا چند گرافیتی کار  در یک شب یا چند شب متوالی  بخشی از شهر یا خیابان را به شکل مشهودی  نقاشی کنند  .معمو.لا برای این کار تروآپ راحت ترین انتخاب است و به سرعت کار هم کمک خوبی می کند


buff  باف-داغون کردن
پاک کردن کار از روی سطوح شهر توسط مسیولین دولتی  .این کار معمولا با رنگ های ماسه داریا با محلول های شیمیایی انجام می شود و هدف آن محو کردن موثر هر گونه نقاشی و رنگ از روی دیوار است


burn شاخ شدن -برن
شکست دادن طرف مقابل با استایل برتر


burner  کار شاخ – آتش زن
کاری کامل و رنگی  با افکت  و المنت های کامل و متناسب . کاری که می وشود گفت مثل شعله از روی دیوار بیرون می زند و چشم را جلب می کند . بیشتر  برنر ها با اجازه و در شرایط آرامش  انجام می شود ولی گاهی هم گرافیتی کار های قدیمی تر برنر های غیر قانونی انجام می داده اند.که البته بیشتر آنها هم در مکان های نسبتا کم رفت و آمد تر اجرا می شدند


(Still)Burning  پابر جا -برنینگ
کاری که بعد از هفته ها و ماه ها بر دیواری در جای پر رفت و آمد می ماند و پاک نمی شود


قسمت دوم