امپرسیونیسم و امپرسیونیست‌ها

 ویدیو امپریسیونیسم ، ساخته شده توسط بروس آلفرد،شرحی در باره شکل امپرسیونیست ها و  سال های  شکل گیری این جنبش  هنری در قرن نوزدهم است.