نمادهای شهری : سوسیالیسم در تهران

کسانی که بین سال های ۱۳۶۴تا۱۳۷۲ به موزه هنر های معاصر رفته باشند حتمی  در سمت چپ در اصلی موزه  مجسمه ای بزرگ را به یاد دارند. اما آیا می دانید چرا آن را جابجا کرده به جایی بردند که چندان دیده نشود؟ به عقیده برخی مسثولین و مراجع این مجسمه تحریک آمیز بوده .از طرفی بر کسی پوشیده نیست که مجسمه فوق یک اثر سوسیالیستی  و متعلق به طبقه کشاورز و زحمت کش بود

farmermanandWomanمجسمه زن و مرد کشاورز اثر داریوش صنیع زاده  .انها که این مجسمه را  ندیده اند بد نیست داستان ان را بشنوند  .این مجسمه  که در دوران پهلوی در مقابل وزارت کشاورزی واقع در بلوار کشاورز نصب شده بود، بعد از پیروزی انقلاب به سه علت  مورد غضب بعضی از تندروهای مذهبی قرار گرفت
– سر  زن بدون روسری
– ساق پای زن  برهنه است   و از پشت دامن فرم پا پیداست.این ظاهرا با عث تحریک مراجع  و طلاب می شده
-مجسمه به قشر زحمت کش ارجاع داشته و با   سوسیالیسم و کمونیسم ارتباط دارد

farmerManand Woman_sanizadeh
مدتی به دستور یکی از مقامات شهری که او هم دستور خود را از قم در یافت کرده بود روی مجسمه را پارچه برزنتی کشیدند.و کسانی که مجسمه را در آن محل به یاد نداشتند ، مدت ها سر در گم بودند که این شی عظیم زیر برزنت جلوی وزارت کشاورزی چیست ؟ مدتی بعد برزنت را برداشتند و با برزنت روی سر زن کشاورز را که برهنه (!) بود و مشغول آبیاری گیاهی نمادین , محجبه کردند، یعنی لچکی روی سرش انداختند و پای زن را هم که لخت بود، شلوار بد ریختی از جنس همان برزنت پوشاندند. اما این کارها چنان با بد سلیقگی انجام شد که بینندگان تصور می کردند سر و پای زن کشاورز را گل مالی کرده اند
به این ترتیب مجسمه بکلی از ریخت افتاد و مورد تمسخر مردم قرار گرفت و تا مدتها سوژه مردم و مطبوعات بود. مبتکران لابد تصور نمی کردند چنین کاری با یک مجسمه فلزی چنین باعث مضحکه آنها خواهد شد
ناچار تصمیم گرفته شد تا آن را از جلو وزارت کشاورزی برداشته و به جلو موزه هنرهای معاصر منتقل کنند. این کار انجام شد ولی گویا باز هم یکی از کارشناسان هنری رژیم اسلامی بر فساد آمیز بودن این مجسمه شک برد و دستور دادندآن را جایی پنهان کرده و رسیدگی به آن را متوقف سازند . پس مجسمه را  طبق دستور از نزدیک در موزه هنرهای معاصر برداشته و به انتهای باغ مجسمه موزه هنر های معاصر منتقل کرده اند تا مردم ان را نبینند .اینگونه بود که یک اثر هنری فاخر به علل کارشناسی از دید ها پنهان شد تا جلوی فساد و گناه در سطح جامعه گرفته شود. آنهم با  انهدام یک مجسمه در ستایش قشر زحمتکش و کشاورز جامعه!

جالب تر اینجاست که ظاهر مسثولین از نماد بزرگتر سوسیالیسم در مرکز تهران بی خبرند و آن داس و چکشی است که در محل تقاطع دو خیابان اصلی و مهم تهران قرار دارد. کافیست به نام این تقاطع دقت شود:  بلوار کشاورز تقاطع کارگر . اگر نماد کشاورز را داس و نماد کارگر را چکش بدانیم آنگاه به سادگی به وجود یک داس و چکش بزرگ در مرکز شهر تهران پی خواهیم برد.
coomunismintehran

Print Friendly, PDF & Email